Hem

Välkomna till

Lönebostället i Gladsax!


Kommande öppettider:


21, 22, 23 och 24 maj

30 och 31 maj

6 och 7 juni

13 och 14 juni

20 och 21 juni


Ny tid! kl 12-17


Välkommen!

Smittorisk:

Vi handlar utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer och utifrån det gör vi en riskbedömning. Vi städar och spritar utsatta ytor extra.

Vi utgår också ifrån att våra besökare inte är i någon riskgrupp, är symptomfria och håller sig på avstånd från varandra.

Det får vistas max 10 personer i Galleriet.

Två personer åt gången kan göra sin beställning, resten väntar utanför.

Vi hjälps alla åt att stoppa smittspridningen!

Tack för hjälpen!

Vill du ha information om våra evenemang och annat som händer på Lönebostället anmäl dig här

Besöksadress:

Gladsax bygata 49,

Gladsax, Simrishamn                          

Telefon:

070-355 22  88

e-mail:

info@igladsax.se